Referat af generalforsamlingen d. 28/10-2023

29. oktober 2023 16:21 , af Torben Bruun Hansen

Referatet er vedlagt i bilag.
Desuden i seperat bilag er bestyrelsens beretning inklusiv beretning fra turneringsudvalg.
Desuden er regnskab 2022-2023 og budget 2023-2024 i ét samlet bilag.
Bestyrelsen konstituerer sig på møde i november.
Tak for deltagelse.
--------------------
Godt efterår og vinter til alle. Husk det fortsat er muligt at spille i Kongehallen.
Net på udendørsbanerne forventes at blive taget ned meget snart.