Velkommen til Nykøbing Tennisklub

For at du hurtigt kan komme ind i kulturen i klubben, vil vi anbefale dig at læse følgende oplysninger. Hvis der er noget du kommer i tvivl om, kan du altid henvende dig til formanden Jan Christensen 28354533, eller Kenn Bendtsen 22562802.

Klubhus og baner er beliggende på Kongeengen ved Stadion, Egebjergvej 46, 4500, Nykøbing Sj.

Tennisklubben deler klubhus med NIF ( fodboldklubben) og Nykøbing Cykelmotion. Klubben råder over 3 tennisbaner i udendørssæsonen 2020. Desuden råder klubben over en slåmur.
Udenfor udendørssæsonen er der desuden mulighed for at spille i Nordgårdshallen. ( 2 baner)

Reservation af baner

Som medlem bliver man tildelt et medlemsnummer, der samtidig fungerer som login til hjemmeside/bookingside. Selvom der næsten altid er ureserverede baner på anlægget og det derfor kan virke overflødigt at booke, vil vi gerne opfordre til at man gør det, så bookingsiden afspejler virkeligheden så meget som muligt.

Hvis man som medlem ønsker at spille med en person, som ikke er medlem, kan man booke en gæstebillet via bookingsystemet. Søg ”Gæstekort”, når du booker.

Alle medlemmer er velkomne til at invitere potentielle kommende medlemmer, en gang eller to uden at bruge gæstekortet. Hvis du er i tvivl, så kontakt Kenn.

Vi har indgået en aftale med Vig Tennisklub, som tillader spillere fra begge klubber at møde hinanden uden at det udløser gæstebilletkrav.

Hensigtmæssig adfærd på banerne

Når man melder sig ind i en klub, er det en god ide at lære reglerne for accepteret opførsel når

banerne benyttes, derfor disse råd.

  1. Tjek altid banens beskaffenhed. Skal der vandes eller er den for blød. Vi er beliggende på gammel eng og tæt på skoven, så i nogle perioder kan der være rigeligt fugtigt.

  2. Sålerne på fodtøjet, skal være fintmønstrede. Deciderede løbesko må ikke anvendes.

  3. Vandingshovederne skal sættes i hegnet for enden af banen, så undgår vi ”kluddermor”

    omkring bænkene.

  4. Slæbenettene placeres på træbjælkerne i mellemhegnet.

  5. Stregerne skal ikke fejes når banen forlades.

  6. Husk at smække døren når du forlader banen.

Du kan altid ringe, hvis der er noget som du er i tvivl om, eller kom til de forskellige tilbud som findes under aktiviteter på hjemmesiden.

Glæder os til at møde dig. Bestyrelsen