Generalforsamlingsreferat 2021

Generalforsamling Nykøbing Sjælland Tennisklub 2021

Ad 1 Torben Hansen blev valgt til ordstyrer.

Ad 2 Formandens beretning med turneringsudvalgets tilføjelser:

Vi har mistet 20 medlemmer, og ligger på 100 seniorer og 45 juniorer. Der mødte 25 melemmer op til standerhejsning, hvilket er rekord i dette årtusind.

Jan nævnte at klubben er blevet repræsenteret i DGI-regi med et mixhold, som klarede sig fint.

Odsherredturneringen som vi genvandt i 2021, havde en fin afslutning på vores anlæg. Næste år holder vi afslutning i Højby.

Der blev fundet klubmestre i 7 rækker og med rekordmange deltagere. Lørdagsmix blev en stor succes i år. Marianne har lovet fortsat at bidrage med kage, så vi fortsætter næste år

Vi får besøg af KommuneRune, som vil tilse vores anlæg.

Hallen får tilført mere sand i november.

Paddelbanerne ved Skovbørnehaven vedtages måske i november.

Der blev under punktet rettet forespørgsel om en helårsudendørsbane. Dette vil blive taget med på visonsmødet i januar/februar. Beretningen blev vedtaget.

Ad 3 Ad 4 Ad 5

Regnskab ved Marianne ( se regnskab) blev vedtaget. Budget ved Marianne ( se budget) blev vedtaget.

Valg til bestyrelse:

Jan Chistensen blev genvalgt

Rosa Damborg blev genvalgt

Kenn Bendtsen blev genvalgt

Torben Hansen blev valgt som suppleant

Evt.

Claus Westergaard foreslog en visonsgruppe (alle kan deltage) som tænker lidt fremad. Bliver slået op på hjemmesiden og mailet. Jan/feb 2022.

De forsamlede var positive omkring ideen og Torben Hansen vil stå for mødet sammen med Claus.

Tilsidst blev hele klubben, af Andreas, rost for dens måde at byde nye medlemmer indenfor.

Som hørt  ̈ Kenn Bendtsen