Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. 

Tennisklub, lørdag d. 18. Oktober 2014

Kl. 13.00 på 1. Salen i klubhuset

 

1. medlem mødt Kasper

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Kenn, Kenn erklære generalforsamlingen for lovlig

 

2. Formandens beretning.

Lad mig sige det med det samme, Tennissporten har svære vilkår i Danmark.

Tennissporten har også svære vilkår og udfordringer i Nykøbing Sj. Tennisklub.

Sidste år talte klubben 20 juniorer og 84 seniorer, i alt 104

I år tæller klubben 11 juniorer og 61 seniorer, en nedgang med 9 juniorer og 23 seniorer, eller i alt – 32 medlemmer fra sidste år så klubben nu tæller 72.

Hvad skyldes det ? tennissporten er og har ikke været den store bredde idræt de senere år som førhen. Folk er sig selv nærmest, og blevet meget ego centrerede.

Enten vil man bygge sin egen krop op i et fitnes center, og se man får store muskler, eller dyrke motion hvor man kan se at man taber sig og forbedrer sit kondital ved at være i en løbeklub, og det er jo også det vi hele tiden ser på tv, slanke og løbeprogrammer løber ustandseligt over skærmen. Der er også den del der går tilbage og søger det store fællesskab i de store hold idrætter som håndbold og fodbold, og midt mellem ligger tennis og andre enkeltmands sportsgrene så og taber medlemmer til disse 2 grupper.

Har vi gjort noget galt ? 

Det mener vi ikke i bestyrelsen vi har.

Vi har arrangeret træning både for juniorer og seniorer, taget konceptet op fra Dansk Tennisforbund med voksen introduktion, samt +60 tennis, Bakket op om Tennissportens dag sammen med DTF og vi har arrangeret interne turneringer, deltaget i DGI Holdturnering, og ikke mindst har Nykøbing Sj. Tennisklub skabt en ny holdturnering som vi kalder Odsherred turneringen.

Den blev en meget stor succes blandt de 5 deltagende klubber i Odsherred, og trak halve avissider i ugeaviserne. Så noget sker der da i Nykøbing Tennisklub.

 

 

Vores lave medlemstal giver jo desværre også en lavere indtægt i klubben. Vi har ikke hævet kontingentet i 10 år, og mener heller ikke at tiden er til at gøre det nu. 

I stedet for at hæve kontingentet de senere år, har vi sparet os ud af den manglende indtægt. Vi er nu kommet til et punkt hvor vi ikke er i stand til at spare mere, og dette har vi meddelt klubhusudvalget her i klubhuset hvor vi lejer os ind. 

Jeg har møde med klubhusudvalget på mandag, hvor jeg forinden i en skrivelse har gjort det klart, at vi ikke kan betale så meget i husleje som vi indtil nu har gjort. Så må vi se hvad det fører til.

 

Vi lader jo aldrig stå til her i bestyrelsen og prøver hele tiden at tænke nyt og anderledes. Noget nyt er at vi vil prøve at få lidt indtægt med sponsorer, der f.eks. kunne købe en reklame på hjemmesiden, og på opslagstavlen, samt et eller to firmakontingenter for dette beløb.

Tennisklubben er også med til at arrangere åben foreningsdag først her i vinter i Nordgårdshallerne hvor 13 foreninger deltager, og senere til foråret gør vi det samme her på Kongeengen så vi forhåbentlig sammen kan trække interesserede til så de kan prøve at spille tennis, og måske melde sig ind i klubben. Vi er lige nu gået med i et klubsamarbejde gennem DTF hvor Tennisklubber der er medlem af DTF i Nordvestsjælland prøver at samarbejde omkring aktiviteter og fastholdelse af vores medlemmer. Det er Holbæk Tennisklub der er udpeget som moderklub i Nordvestsjælland.

 

Så vi har bestemt ikke kastet håndklædet i ringen, men taget udfordringen op, og håber selvfølgelig at vi snart knækker kurven så den begynder at gå opad igen. 

 

Vores nye låseprojekt til banerne er kun halvvejs. Det er strandet lidt da vi venter på klubhusudvalgets udmelding om at de også er med, hvis de nu bakker ud må vi tage den derfra og se om vi gør det selv, men vi skal naturligvis have de 2 nye låger sat i drift da de 4 gamle ikke har det så godt mere. Hegnet mellem bane 3 og 4 har vi fået et tilskud til fra kommunen på kr. 15.000, til at udskifte, så det går vi i gang med.

Og i denne forbindelse skal vi nok lave et boldfang så boldene ikke triller mellem banerne ved de nye døre. 

 

Tak til alle de frivillige der har gjort en indsats i klubben, Ved forårsklargøringen, baneudvalget godt ledet af Jan for gode baner, Kenn der leder +60 holdet, og tak til Eva for hendes aktive tid i bestyrelsen, som vil blive savnet. 

 

Udendørssæsonen synger nu på sidste vers, men husk at holde træningen og spilleglæden ved lige i Kongehallen indtil vi atter kan betræde vores dejlige røde grusbaner igen til maj.

Godkendt

 

  

 

Turnerings udvalgsformandens beretning. 

Godkendt

 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

vi er blevet færre medlemmer, derfor er indtægter på kontingent ikke kommet op på de 79.000 som forventet.

I administration er der en ny computer.

Vi havde forventet et underskud på 5.000, men kom ud med et underskud på 7.266. bl. Pga. manglende medlemmer

Godkendt

 

5. Vedtagelse af budget for regnskabsåret 16/9-2014 til 15/9-2015

Vedr. renter, der er beløbet sat op da vi har skiftet bank, og har kun en konto nu.

Andre indtægter, der forventer vi nogle sponsor indtægter.

Vi forventer at gå ud med et 0

Jan under administration, har vi sat annoncer ned med 3.000, da vi ikke forventer at bruge disse penge.

Godkendt

 

 

 

 

 

6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest fredag d. 10/10

Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

på valg er:

 

Jan Christensen Genopstiller valgt

 

Eva Beuchert Genopstiller ikke

Ingen af de frem mødte ønskede at komme i bestyrelsen, bestyrelsen har fået godkendelse til at finde et egnet medlem til starten af året

 

 

 

8. Valg af suppleanter og revisorer:

på valg er: 

 

Suppleant Kenn Bendtsen Genopstiller valgt

 

Revisor suppleant 

Finn Illemann, Eva Beuchert er valgt

 

9. Eventuelt. Da Kasper ret. Klubben til Landmesterskabet og blev nr 2, har klubben besluttet at vi vil dække nogle af udgifterne med kr. 400,00

Kasper har spurgt ind til om vi ikke kunne reklamere lidt mere ang. Vores generalforsamling.

Det tager bestyrelsen op, og vil gøre bedre.

 

Jan er der kommet nogle tider til indendørs

Finn ja vi har fået de samme tider som sidste år, så der e ingen tider til seniorer.

Kenn er lidt utilfreds vedr. de tider vi har i kongehallen, Kenn vil søge, for at få nogle andre tider.

Finn siger at han ikke har modtaget nogle ønsker, så vi har fået de tider om vi plejer, og lidt mere, i weekenden.

Kasper spørg om det realistisk at vi bliver de sammen medlemmer næste år

Finn ved det ikke, men vil gøre meget for at få flere medlemmer næste år, evt., noget på facebook mv.

Generalforsamlingen er afsluttet.

 

Til generalforsamlingen vil der være kaffe, te og franskbrød.

 

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub