Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub, lørdag d. 31. oktober 2015

Kl. 14.00 på 1. Salen i klubhuset

 

19 mødt

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent. Torben Olsen den er lovlig indvarslet.

 

2. Formandens beretning.

 

I år talte klubben 11 juniorer og 67 seniorer mod Sidste år 11 juniorer og 61 seniorer, det vil sige en fremgang på 5 seniorer og samme antal juniorer og dermed en fremgang på 5 medlemmer til i alt 78 medlemmer. Det går den rigtige vej venner. Men vi kæmper jo mod stadig flere og flere fritidstilbud end nogensinde, så det er vigtigt at klubben hele tiden er innovativ og nytænkende for konkurrencen er skarp. 

 

Klubben har indgået et samarbejde med Lokaltelefonen. Det betyder at i som medlemmer kan få billig mobiltelefoni gennem Lokaltelefonen og samtidig støtte vores klub med at 10 % af det i betaler tilfalder klubben. I kan se mere om dette på klubbens hjemmeside. 

 

Korttids medlemskabet er jo blevet en succes blandt feriegæster, og et godt tilskud til kontingent indtægten. Et eksempel på hvor vigtigt det er at tænke nyt og tilpasse sig tidens trend. 

 

Vores nye låseprojekt til banerne er stadig kun halvvejs. Klubhuset venter til de har flere penge, men vi har søgt tilskud fra kommunen til nyt låsesystem og venter stadig svar på dette. Dog håber vi på at de 2 nye låger der skal erstatte de 4 gamle faldefærdige låger kan tages i brug til næste år. Enten med brik låsesystem eller med alm. nøgler.

 

Lyset på bane 4, svigtede sidst på sommeren, men efter ansøgning hos kommunen betalte de for at der blev udskiftet nogle defekte kondensatorer så det virker fint igen.

 

Tennisklubben er kommet ind i bestyrelsen for klubhuset, og vi fremsatte på sidste møde et punkt der omhandler fordelingen af huslejen, da vi mener vi giver for meget i forhold til specielt cykelmotion. Dette bliver behandlet videre på næste møde, men vi går efter at få vores husleje nedsat,

 

Tak til alle de frivillige der har gjort en indsats i klubben, Ved forårsklargøringen,

baneudvalget godt ledet af Jan, tak for gode baner, de er blevet rost af både modstandere i holdturneringen samt vores feriegæster med korttids medlemskab.

Skal man dog knytte en lille kommentar til alle roserne til banerne kan man sige at mosset på flere af banerne fører med 5-3 i første sæt, over Jan og baneudvalget, og  oven i købet har serveretten her i den fugtige vinter. Men jeg håber dog at baneudvalget kommer stærk igen og vinder de næste 2 sæt og dermed kampen over mosset.

 

Jeg vil også godt fremhæve Kenn, der har taget sig godt af +60 træningen. Jeg må sige at det er blevet en vigtig faktor for klubben at have denne gruppe der troligt møder op hver uge. Bestyrelsen har talt sammen uden om Kenn, og besluttet at give ham en lille påskønnelse for det gode arbejde.

  

 

Tak for stor opbakning til Heidi og Mig gennem de sidste 27 år vi har siddet som sekretær og formand.

Det har været 27 dejlige år som har givet os mulighed for at møde en masse dejlige personer i klubben, og have nogle skønne år hernede. Vores 2 drenge Mark og Nick er jo næsten født hernede og har rendt her hele deres barndom. Nick er stadig med som webmaster og klubbens IT mand der får alt teknikken på hjemmesiden og bookingsiden til at spille, og Mark og hans kæreste Cecilie har lige for nylig fået klubben på facebook så vi kan få vores tilbud ud til endnu flere der måske kunne få lyst til at spille tennis i klubben. Ja det gælder jo om at følge med tiden og udnytte alle muligheder for at reklamere for vores dejlige klub. 

 

Tak for det, men alting får jo en ende og vi har nu valgt at trække os tilbage fra bestyrelsen og give plads til nye folk og nye ideer, og hvem ved det giver måske også 

Plads til at folk nu må tage lidt mere ejerskab i klubben og hjælpes i samlet flok om at drive vores dejlige klub der om 3 år runder de 100 år.

 

Jeg føler at både Heidi, og jeg som afgående formand efterlader en driftig klub med aktiviteter der spænder til alt lige fra juniortræning, til +60 tennis, med interne og eksterne turneringer, og ikke mindst trods svære tider for tennissporten, en sund klub 

Oven i købet med lidt penge på kistebunden, så jeg ser bestemt positivt på klubbens fremtid.

 

Tak for nu. 

 Godkendt

 

 

3. Turnerings udvalgsformandens beretning.

 

Ved formanden, vi har ikke haft en turneringsleder i bestyrelsen sidste år, så det har den samlede bestyrelse stået for.  Jeg kan sige at vi startede med en dejlig standerhejsnings turnering hvor banerne blev åbnet i skønt vejr med valgturnering, og en smør selv mad. Vejret viste sig dog ikke fra sin mest stabile og sommerlige side før vi nåede ind i august, og veteranturneringen måtte derfor aflyses, men grill turneringen blev fint afholdt med mange deltagere der spillede nogle spændende kampe.   

Onsdagsturneringen blev troligt spillet sommeren igennem, og klubmesterskabet blev spillet med mange rækker og spændende kampe. Holdturneringen Odsherred Turneringen, som er opfundet af Nykøbing Tennisklub, og hvor Asnæs, Vig, Højby Fårevejle og Nykøbing deltager blev igen i år en stor succes, hvor alle klubberne dystede mod hinanden, og hyggede sig socialt over en frokost bagefter kampen.

Nykøbing delte 3. pladsen med Vig, Fårevejle fik 2. pladsen og Højby blev årets vinder. Efter turneringen var færdigspillet samledes alle de deltagende spillere 

fra de 5 klubber til en afslutnings turnering her i Nykøbing Tennisklub, hvor alle blev blandet og spillede en lodtrækningsturnering. Efterfølgende var der fællesspisning med lune retter her i klubhuset. Der er stor tilslutning og tilfredshed fra alle klubber om denne turnering, og de er meget glade for de rammer vi kan tilbyde her i Nykøbing. 

Der har ikke været nogle turneringer på juniorsiden, men jeg er dialog med Asnæs og 1-2 andre klubber om næste år at lave nogle juniordage hvor de spiller mod hinanden.

Godkendt

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kontingent har vi fået mere ind, så i alt indtægt på kr.

162.595 og udgifter på 161.765,00 så et overskud på kr. 

831.

Godkendt

 

5. Vedtagelse af budget for regnskabsåret 16/9-2015 til 15/9-2016

Vi håber at holde kontingentet på 55.625, så samlet indtægt på kr. 162.595, og udgifter på kr. 163.500, så 0 i overskud.

Godkendt.

 

 

6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest fredag d. 23/10

ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

på valg er:

 

Finn Jensen Genopstiller ikke

Keld Helleufer valgt

 

Heidi Jensen Genopstiller  ikke

Kenn Bendtsen valgt

 

Frank Svendsen Genopstiller

Valgt

 

Valg af 1 manglende bestyrelsesmedlem

Der var ingen der ønskede at opstille til den ledige post.

 

 

8. Valg af suppleanter og revisorer:

på valg er: 

 

Suppleant Kristian Sørensen Genopstiller 

Valgt

 

Rosa Damborg blev valgt ind for 1 år, som Suppleant for Kenn der blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Revisor  Marianne  Christiansen Genopstiller

Valgt

 

9. Eventuelt.

Hvad er årsagen til at man ikke kan bruge 1. salen om vinteren

Finn, 1. salen er kun til engagementer, så man skal søge klubhusbestyreren hver gang før den benyttes, Finn lader den nye bestyrelse tage det op, Jan kan man ikke gå ind i lokalet uden at booke, jo det kan  man godt, men det er kun bestyrelsen der har nøgler til lokalet.

 Per det vil være plus for klubben at man kan benytte 1. salen om vinteren.

Per vil gerne sige at det er dejligt at komme ind i klubben.

Mogens vil tilkendegive det Per siger.

 

 

 

 

Til generalforsamlingen vil der være kaffe, te og franskbrød.

 

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub