Ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub,

lørdag d. 19. Oktober 2013

Kl. 11.00 på 1. Salen i klubhuset

 

Der var 10 fremmødte, afbud fra Kristian Sørensen

 

Dagsorden:

 

1.            Valg af dirigent:       Marianne Christiansen valgt

 

2.            Formandens beretning.

 

Jeg vil gerne starte med at sige at jeg synes det har været en fantastisk Tennis sommer vi har haft i år.

Der har været rigtig gode betingelser for at spille en masse tennis på vores dejlige udendørsbaner, som har været rigtig gode at spille på i år.

Det kan vi takke baneudvalget for, med Jan i spidsen, godt hjulpet at Kenn og Kristian. Tak til jer.

 

Nykøbing Sj. Tennisklub tæller i dag 20 juniorer mod 16 sidste år, en fremgang på 4, og 84 seniorer mod 98 sidste år mistet 14

Samlet medlemstal 104 mod 114 sidste år mistet 10 medlemmer i alt.

Så trods en super god tennissommer, åbent hus i forbindelse med tennissportens dag i foråret, mange aktiviteter medlemmerne kunne melde sig til, turneringer, onsdagsspil og træning, har vi alligevel mistet 10 medlemmer.

 

Når Kommunen så igen i år har skåret ned på vores tilskud, ja så er det op af bakke for en bestyrelse med at få pengene til at slå til og ikke komme ud med et stort underskud, og følge op med en kontingentforhøjelse som forslag på generalforsamlingen.

 

Heldigvis har vi bestyrelsen fulgt medlemmernes til og afgang nøje gennem hele sæsonen, og dermed kunne planlægge vores udgifter ud fra dette.

Det har betydet vi har måtte skære ned nogle steder, samt opkræve lidt mere brugerbetaling for nogle aktiviteter, og det skal vi nok se at vænne os mere til.

 

Ud over vi har sparet alt det vi kunne, har vi set på hvordan vi kunne få flere indtægter uden ligefrem at skulle ud og samle flasker i weekenden.

 

Takket være et rigtigt godt samarbejde med Turistbureauet, som ud over at tage sig af indmeldingerne for de faste medlemmer, har vi jævnligt fulgt op på vores tiltag med at få turister til at købe korttids familiemedlemskaber som henholdsvis gælder 1 eller 2 uger, og sørget for at det blev godt markedsført og at Bureauet havde brochurer med oplysninger til turisterne om denne mulighed.

 

Dette samarbejde, gode markedsføring kombineret med en super sommer rettede noget op på vores dårlige økonomi samt vores faldende medlemstal i år. Sidste år havde vi 11 korttidsmedlemskaber mod 26 i år, så dette er noget vi skal bygge videre på.

Denne form for korttidsmedlemskaber er dog meget følsom over for vejret, og en måned med dårligt vejr i industriferien kan ødelægge eller minimere denne indtjening totalt for os.

 

Vi har på 4 år søgt kommunen om at få udskiftet og repareret vores hegn mellem og udenom banerne, samt nye låger.

Vi følger jævnligt op og rykker for at det bliver gjort, men er indtil nu blevet mødt med at kommunen ingen penge har til dette formål.

 

Vi giver dog ikke op, og jeg var så sent som for 3 uger siden nede og fremvise de dårlige hegn og låger til en medarbejder fra kultur og fritid, så vi håber stadig på det skal lykkedes.

 

Jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen for at engagere sig så meget i klubben og hjælpe godt til.

Specielt tak til vores nye turneringsleder Eva som trods manglende erfaring i at tilrettelægge turneringer har gjort det utroligt godt med at tilrettelægge og styre vores turneringer, samt stå for onsdags spil. Tak Eva.

Kenn har prøvet at starte op med noget nyt, veteranhygge med træning og spil på nogle formiddage, og her vil jeg også gerne sige godt tiltag og tak til Kenn.

 

Udendørs sæsonen lakker mod enden, og banerne vil blive lukket ned når de bliver for dårlige at spille på, eller frosten kommer.

 

Vi kan dog spille i Kongehallen som vi har 26 timer i om ugen, så på med træningsdragten og hold jeres tennis ved lige i Kongehallen.

 

 

Til sidst vil jeg sige tak for i år, og på gensyn til næste år.

 

 

 

3.            Turnerings udvalgsformandens beretning v/ Eva Beuchert

 

Der var planlagt 2 turneringer i løbet af sæsonen. En grill turnering, og en Tennis spot.dk turnering, den første blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger, mens Tennis spot.dk blev gennemført.

Onsdagsturneringen derimod var en blandet omgang denne sæson, så til næste år har vi aftalt at vi rykker starttidspunktet til kl. 19.00 og håber så at, flere vil deltage.

Klubmesterskabet forløb godt med mange gode kampe, og vi kunne for en gang skyld afvikle finalerne på den planlagt, og det var en rigtig god dag, men nogle pragtfulde kampe.

I DGI holdturnering deltog klubben med 2 turneringshold, hvor holdet med 4 herre blev nr. 4 og mix holdet der bestod af 2 damer og 2 herrer trak sig, da vi skulle spille mod Dianalund 1 og Dianalund 2.

Venskabsturnering mod Vig. Vig inviteret os til at komme og spille doubler med spisning bagefter. Det var en rigtigt god ide, så vi aftalte en returmatche hos os. Vi vandt begge gange.

En ny turnering. Vi har aftalt med Vig, at vi holder et møde til vinter ang. en ny turnering til næste år, hvor vi vil invitere de nærliggende klubber.

Godkendt.

 

 

4.            Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Frank Svendsen

 

Lis: kassebeholdning hvad er det

Frank: der er nogle penge vi har stående til at betale husleje mv. vi skal betale to gange husleje inden vi får noget tilbage fra kommunen.

Marianne: hvor stor andel er familiekontingent.

Frank: 14.100 kr. er familiekontingent.

Eva: vi skal også huske på at det er ikke hele huslejen vi får tilbage fra kommunen.

Torben: hvad med hjemmesiden, er den dyr

Finn: nej vi betaler kr. 3.000,00 til en webmaster og så betaler vi lidt til vores bookingside kr. 1.200.

Regnskabet er godkendt.

 

 

5.            Vedtagelse af budget for regnskabsåret 16/9-2013 til 15/9-2014

 

Torben: hvor mange er der til at betale til klubhuset.

Finn: Klubhuset På Kongeengen er en selvejende institution som klubberne der holder til på Kongeengen lejer sig ind i. Ud over Tennisklubben som betaler kr. 110.000, årligt, er der Fodboldklubben NIF der betaler kr. 244.000, Nyk. Sj. Motionsklub primært stavgang der betaler kr. 26.000, og Nykøbing Sj. Cykelmotion der betaler kr. 26.000,

Odsherred Kommune giver tilskud til lejede lokaler, og Tennisklubben fik  således i år 77 % af vores kr. 110.000, tilbage således at vi selv betale kr. 25.300,

Lis: spørger ind til hvad pengene til klubhuset bliver brugt til.

Finn: forklare og ligger et regnskab frem som han fik ved sidste møde med Klubhusudvalget: Rengøring og tilsyn kr. 125.000, Bygningsvedligeholdelse kr. 45.000, Renovation kr. 15.000, inventar kr. 1.000, Administration kr. 7.000, Forsikring Falck mm. Kr. 53.000, El Vand Kloak kr. 166.000, Rengøringsartikler kr. 10.000, div. Kr. 8.000,

 

Budgettet er godkendt

 

 

6.            Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest torsdag d. 11/10

 

Ingen

 

7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer.

på valg er:

 

Finn Jensen                            Genopstiller og valgt

 

Frank Svendsen                              Genopstiller og valgt

 

Heidi Jensen                           Genopstiller og valgt

 

8.            Valg af suppleanter og revisorer:

på valg er:

 

Suppleant Kristian Sørensen     Genopstiller og valgt

 

Revisor  Marianne Christiansen  Genopstiller og valgt

 

9.            Eventuelt.

 

Lis: må vi få noget lys ude på terrassen

Finn: Ja lyset virker ikke på terrassen, så er man der sent kan det være et problem. Vi har erfaret at efter tennisspillerne er gået hjem holder der nogle kedelige typer til på vores terrasse. De holder en mindre fest hvor der ud over at blive drukket en del også bliver indtaget stoffer. Når flere unge af disse typer er samlet bliver der også ødelagt ting som vores borde og stole på terrassen. Ved at det ikke er muligt at tænde lys håber vi at det begrænser deres interesse i at holde til der sent om aftenen.

Der er en lyskontakt hvor der kan bruges en nøgle, vi har dog aldrig haft nogen nøgle men vi kan prøve at se på om det skulle være muligt.

Lis: kan vi ikke få lidt længere booking tid, og mulighed for at booke 2 gange i denne periode.

Finn: Det har altid været sådan at for at alle medlemmer skulle have mulighed for at booke på alle dage og tider i ugen, kunne man ikke sætte sig på en fast tid uge efter uge. Nu er der jo ikke så stort et pres på banerne disse år, så hvis generalforsamlingen er stemt for det, selvom vi godt nok er under eventuelt hvor der ikke kan besluttes noget, finder vi ud af at prøve dette af i kommende år. Generalforsamlingen er stemt for at man skal kunne booke 8 dage frem og have 2 aktive tider af gangen. Så dette prøver vi og ser hvordan det går.

Finn: Traditionen tro kårer vi her på generalforsamlingen det medlem der har  spillet flest gange ifølge bookingsystemet. I år er det Johnny Russell med 73 gange, men da Johnny ikke er til stede som man skal være for at modtage denne hæder, går den til den næste i rækken som er til stede, og det er Lis Jensen med 17 gange.

 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for slut, og man gik derefter straks i gang med en dejligt frokost buffet med pålæg

Og ost.

 

 

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub