Ordinær generalforsamling søndag d. 30. Oktober 2011

Kl. 14.00 på 1. Salen i klubhuset

Fremmødte: 9 stk.

1.              Valg af dirigent. Torben Olesen.


2.              Formandens beretning.


Det at sidde i Nykøbing Sj. Tennisklubs bestyrelse, og ikke mindst være formand, minder efterhånden mere og mere om at sidde i en almindelig virksomheds bestyrelsen, hvis formål er at sikre virksomhedens overlevelse, og sørge for at få det hele til at løbe rundt økonomisk, samt gøre alt hvad man formår for at sikre et overskud, så man kan investere i fremtidssikrede løsninger.

Vi kan dog glæde os over at vi ikke også skal sørge for et overskud til aktionærerne.Det jeg vil sige med dette er, at når jeg ser tilbage på min tid som formand i 23 år, kunne vi førhen i bestyrelsen bruge meget mere tid energi og engagement på det rent sportslige. Vi kunne nemmere tilgodese klubbens medlemmer mere, da vi havde dette økonomiske og tidsmæssige større råderum.

I bestyrelsen bruger vi nu meget tid på at hævde og kæmpe for vores ret overfor det offentlige, Odsherreds Kommune, samt den selvejende institution Klubhuset på Kongeengen som bestyrer klubhuset vi lejer os ind i.

Over for Odsherreds Kommune, kæmper vi med stadig faldende tilskud, ansvarsfraskrivelse af at vedligeholde kommunale baner og anlæg, manglende tagrender på Kongehallen igennem 3 år, og den manglende kloakledning fra tagnedløbet, så vores baner ikke oversvømmes, vedligeholdelse af hegn omkring og imellem banerne.

Overfor klubhuset lurer en husleje forhøjelse hele tiden, da de også bliver beskåret i tilskud fra kommunen, samt vi prøver at få vores indskud på kr. 40.000, som vi indskød i klubhuset for 24 år siden tilbagebetalt så vi kan få en bedre økonomi som bl.a. skal bruges til nye låse på banerne så vi slipper for gratister.

Vi har en stor udskiftning af medlemmer hvert år på mellem 50-75, så vi skal gerne ud og skaffe mindst det samme antal nye medlemmer hvert år for bare at holde medlemstallet på uforandret.

Hvordan går det så ?  Takket være en meget målrettet kampagne for at tiltrække nye medlemmer i klubben, har vi kunnet holde skansen nogenlunde når vi ser på medlemstallet.

Vi deltog sammen med 60 andre tennisklubber under Dansk Tennisforbund  i en stor satsning der hedder voksen introduktion for at tiltrække voksne tennisspillere til klubberne. Vi har haft trænere af sted på specielle trænerkurser målrettet denne kampagne, som er støttet af Dansk Idrætsforbund med flere millioner over 3 år.

Nye tennisspillere der gennemgår denne specielle voksenintroduktion har bl.a. mulighed for at købe en begynderketsjer med tilskud fra Dansk Tennisforbund, ligesom der er tilrettelagt mindre turneringer for disse nye spillere.

Hver mandag til junior træning møder der ca. 25-30 glade juniorer op både sommer og vinter, så her gør en god og målrettet træning, at vi har en meget stor junior afdeling.

Vi giver også boldkanontræning til alle klubbens motionister, og tager imod både Skolerne i Nykøbing og Skolen i Højby når de spørger om vi kan lave en dag hvor eleverne prøver at spille tennis. Sidste gang var for 3 uger siden hvor vi trænede 53 elever på skolernes motionsdag i Nordgårdshallen.

Vi har dog sparet på træningen for holdspillere gennem flere sæsoner, og det er på tide at vi også tilgodeser dem også. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at til kommende sæson skal de også tilbydes fast træning der ikke drukner i onsdags spil og træning af nybegyndere.

Det gør at vi trods et faldende medlemstal blandt voksne medlemmer har kunne begrænse dette til et acceptabelt niveau set i forhold til sidste år.

Sidste år (2009-2010)  mistede klubben 23 medlemmer, og landede på 124 seniorer og 31 juniorer. I alt 155 medlemmer.

I år havde vi 118 seniorer og 39 juniorer i alt 157 medlemmer.

Et fald på 6 seniorer, men en tilgang på 8 juniorer, som betyder vi fik stoppet medlemstilbagegangen, og øget medlemstallet med 2.

Så vi håber endnu engang i bestyrelsen at det er tegn på at vi kan begynde at styrke medlemstallet, og dermed klubbens økonomi stille og roligt i de kommende år.

Trods dette, kan vi i de nærmere år, hvis det kommunale tilskud stadig falder, have svært ved at betale huslejen i Klubhuset.

Jeg ved fra sidste møde jeg var til med klubhusbestyrelsen for 12 dage siden, at de også kæmper med faldende tilskud, så den nye sæson vi går ind i kunne godt blive afgørende for ejerskabet i klubhuset, og dermed tennisklubbens benyttelse af dette.

Jeg vil dog til slut, glæde mig sammen med den siddende bestyrelse, over den dejlige tennisklub vi har, og forhåbentlig altid vil have.

Vi skal nok få tid til stadig at arrangere forskellige aktiviteter og turneringer for klubbens medlemmer.

Udendørs sæsonen er nu slut for i år, men jeg håber at medlemmerne vil benytte sig af muligheden for at dyrke vores dejlige sport i Kongehallen, og hver fredag i Nordgårdshallen, samt evt. deltage i DGI aftentennis i Slagelse Tennis haller.

Tak for i år.


Godkendt


3.              Turnerings udvalgsformandens beretning.


Michael Jensen havde meldt afbud til generalforsamlingen, og indsendt nedenstående beretning:


Årsberetning fra turneringsudvalget

For klubbens turneringsspillere blev 2011 en noget blandet fornøjelse. Vi havde 3 turneringshold tilmeldt i dgi-regi, hhv stort herrerhold i a-rækken, lille herrerhold i åben række, og mixhold i b-række.

Klubbens førstehold, 4 herrer i a-rækken, var desværre havnet i en række der var plaget af afbud og trukkede hold. Det betød at kun en forsvindende lille del af de planlagte kampe i rækken blev afviklet, og at vores bedste herrespillere kun fik spillet en eneste kamp. Synd og skam at vores dygtige herrespillere ikke havde mulighed for flere turneringskampe iår.

Vores lille herrehold var lidt heldigere stillet, omend der også her var kampe i rækken, også for vores mandskab, der aldrig blev afviklet. I de kampe der blev afviklet klarede vi os dog hæderligt og hev et par sejre hjem, i en ellers svær række.

Klubbens mix-b hold, var det af vores hold der havde den klart bedste sæson. Alle kampe blev afviklet og vi endte som vinder af rækken med 8 hold. Stort tillykke til holdkaptajn Heidi Jensen og hendes spillere for den flotte placering.

Vi er i bestyrelsen mildt sagt ikke imponerede over årets DGI turneringer og de deltagende hold, der for manges vedkommende ikke udviste den store vilje for at få arrangeret deres kampe. Vi overvejer derfor næste år at tilmelde vores turneringshold i SLTU-regi. Dette afhænger dog helt af hvilke turneringsspillere klubben råder over i den kommende sæson. Men en tak til vores 3 holdkaptajner Finn Jensen, Jan Christensen og Heidi Jensen, for deres indsats.

På de indre linjer afholdte klubben en succesfuld grillturnering den første lørdag i juni. 16 spillere spillede 4 timers tennis i bragende solskin, og hyggede derefter med mad fra grillen.

Den klassiske onsdagsturnering havde i år flot opbakning. Såvel helt nye, som gamle medlemmer kom onsdag efter onsdag for at deltage, og den strakte sig i år helt hen til et godt stykke ind i september. Vi håber på at opbakningen fortsætter til næste år.

Årets klubmesterskaber havde i år en ok, omend ikke prangende mængde tilmeldinger, visse rækker var en anelse tyndt besatte. Finaledagen, ja den regnede jo væk som den desværre har for vane at gøre i den seneste årrække. Alle rækker blev dog efterfølgende færdigspillet, bortset fra 2 hvor skader kom i vejen.

Turneringsudvalget takker alle klubbens spillere der har deltaget på vores hold, og i vores egne turneringer.

Michael Jensen

Godkendt4.              Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Det viste et underskud på - kr. 4.360, som skyldes at kommunens tilskud var faldet med kr. 13.000 ud fra hvad vi fik sidste år, og som vi derfor havde budgegeret med også at få i år, samt indtægt for kontingenter var kr. 8.000, mindre end forventet.

Heldigvis var det lykkedes for bestyrelsen at spare på andre punkter bl.a. udgifter til baner, administration, klubarrangementer og uddannelse, så underskuddet var blevet nedbragt til kr. 4.360, frem for kr. 21.000, som det kunne have været hvis ikke der var blevet sparet.      

Eva det kommunale tilskud, er det ikke fordi vi ikke for så meget til juniorerne.

Frank jo

Finn det er faktisk tilskuddet fra kommunen til vores husleje til klubhuset der er faldet. Vi får stadig et aktivitetstilskud da vi har så mange juniorer, men det har vi været nødt til at bruge af for at dække vores stigende andel af huslejen nu kommunens tilskud er faldende.

Eva kunne man selv bygge et klubhus?

Frank det er spørgsmålet om vi kan bygge et klubhus for ca. kr. 20.000 pr. år, som er klubbens eget bidrag til huslejen i klubhuset, da kommunen måske ikke vil give os støtte til huslejen hvis vi bygger et nyt klubhus.

Finn det kan blive en løsning engang, men så bliver det ikke meget mere end en skurvogn vi kan få for de penge.

Eva må vi bygge noget selv, Finn, det vides ikke, det vil kræve en speciel byggetilladelse, da man kan sige at området her på Kongeengen er fredet, da der ligger et fortidsminde inde i skoven tæt på, samt vi er indenfor skovbyggelinje.

Godkendt5.              Vedtagelse af budget for regnskabsåret 16/9-2011 til 15/9-2012

Finn under hal indtægter, som er juniorernes betaling for træning i Nordgårdshallen, har vi i år sat det op med kr. 50, til kr. 250,

Flemming vedr. udgiften til træning, hvorfor er den blevet højere ?

Finn når der hvert år kommer så mange nye spiller ind i klubben, da vi jo har en stor udskiftning, så koster det også

Noget at give dem træning, og i år har vi også kørt den nye voksenintroduktion som

Dansk Tennis Forbund anbefaler for bedre at kunne fastholde de nye voksne

Medlemmer, udover dette har vi haft flere juniorer end foregående år til træning både indendørs om vinteren, samt udendørs.

Budgettet er vedtaget


6.                        Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest fredag d. 20/10

Ingen forslag var indkommet.


7.              Valg af bestyrelsesmedlemmer.

på valg er:                                 Finn Jensen,   genopstiller

Frank Svendsen,  genopstiller

Heidi jensen,  genopstiller                            

Alle er genvalgt


8.              Valg af suppleanter og revisorer:

på valg er: Suppleant                  Kristian Sørensen, genopstiller

genvalgt

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg til

Marianne Christiansen

genvalgt


9.                        Eventuelt.


Flemming vedr. øget antal gratister, er det fordi de planker eller hvad?

Finn, det er fordi de ikke aflevere nøglerne igen, og så kan de bare låse sig ind.

Charlotte kan man sætte depositummet på nøglerne op?

Det kunne man godt, men det vil nok ramme de forkerte, forstået på den måde at hvis

Vi f.eks. satte depositummet op til kr. 500, som vores kort tids medlemmer der har

1og 2 ugers medlemskab giver, vil det måske være for dyrt at melde sig ind i klubben

for mange, samt dem der vil snyde vil nok stadig beholde nøglen da de stadigvæk

sparer penge frem for at betale fuldt medlemskab.

Men vi er ved at undersøge muligheden for at sætte nye låse i dørene til banerne, hvor

man bruger et kort, som vi kan spærre når kontingentet ikke længere blive betalt, men

det koster omkring 40.000 da vi skal have nye låger også, så vi har pt. Ikke pengene

til det.

Vi har dog ansøgt kommunen om renovering af hegnet omkring banerne, og kan håbe

på at de vil give noget til udskiftning af de gamle låger.

Kasper hvad gør i med gratisterne?

Vi beder dem om at feje banen og forlade den med det samme hvis de ikke

betaler her og nu, og siger at hvis det gentager sig må vi politianmelde dem.


Vedr. huslejen, hvis klubhuset ikke kan betale huslejen, hvad sker der så?

Finn, klubhusudvalget har den mulighed at smider håndklædet i ringen og lade

kommunen overtage klubhuset, så skal det stilles gratis til vores rådighed, men så har

vi ikke samme indflydelse på hvordan det skal benyttes samt af hvem og hvor mange.

Vedr. Tennisklubbens indskud på kr. 40.000, i klubhuset?

Finn, Tennisklubben indskød som sagt kr. 40.000, i klubhuset for 24 år siden.

De gik til færdiggørelse af 1. salen, samt den udvendige trappe op til terrassen på 1.

sal.

Jeg har forespurgt klubhusudvalget flere gange om tilbagebetaling nu da vi virkelig

godt kunne bruge disse penge til nye låse og nøglesystem, men de svarer at de ikke er

indstillet på at tilbagebetale dem, samt at det aldrig har været meningen at vi skulle

have dem tilbagebetalt, med mindre at klubhuset ikke en dag var selvejende mere,

men f.eks. overgik til kommunen, så lover de at vi vil få pengene udbetalt.


Kåring af sæsonens flittigste spiller:


Den flittigste spiller der har reserveret bane 36 gange var ikke mødt op til

generalforsamlingen, derfor gik prisen til den person der var mødt op og havde flest

reserveringer, og det var Flemming Verner med 21, som fik 8 bolde samt et net med

tennisklubbens logo på.


Herefter erklærede dirigenten for generalforsamlingen slut, hvorefter man gik I gang med  frokosten.Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub